ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
98/14 หมู่ที่ 5 ถนนสิงหเนติ   ตำบลคลองตาล  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
เบอร์โทรศัพท์ 055681423
Email : krajangjinda@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน