ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/09/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 153194
Page Views 211198
อัตลักษณ์ / วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์
ยิ้มง่าย  ไหว้งาม
เอกลักษณ์

รักความสะอาด  มารยาทงาม  คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ

วิสัยทัศน์
ภายในปี 2562
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ที่ผลิตผู้เรียน ให้เปี่ยมไปด้วย
ปัญญาและคุณธรรม บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง