ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


สีประจำโรงเรียน

ฟ้า – ขาว


คำขวัญของโรงเรียน 

รักความสะอาด    มารยาทงาม    คุณธรรมเด่น    เน้นวิชาการ