ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียน 

โรงเรียนกระจ่างจินดา    เรื่องการศึกษาเป็นหนึ่งในสยาม 

นับปรากฏเกียรติก้องเด่นงาม    ระบือนามเชิดชื่อสุโขทัย 

โรงเรียนกระจ่างจินดา    ศิษย์รักศรัทธาร่วมสามัคคีไว้ 

กีฬาเก่งเลื่องชื่อกว่าใคร     ทั้งน้ำใจเป็นหนึ่งในทางดี 

เรามีโครงการพี่รักน้อง    ราชพฤกษ์สีทองร่วมรักน้องพี่ 

เทิดชาติศาสนามหาจักรี    อาจจะมีพระคุณแม่ในดวงมาลย์ 

โรงเรียนกระจ่างจินดา    ด้วยใจศรัทธาศิษย์เก่าและกรรมการ

คอยชูช่วยให้ยั่งยืนนาน    ทุกวิญญาณรวมให้กระจ่างจินดา

 

เพลงรำวงกระจ่างจินดา

ตะแบกสีม่วงสดสี    เราน้องพี่ร่วมใจปรองดอง    ราชพฤกษ์ราชพฤกษ์สีทอง

พวกเราทั้งผองรักใคร่สามัคคี    ทุกคนตั้งใจฝึกฝนๆ    ประพฤติตนให้เป็นคนดีๆ

                        โรงเรียนกระจ่างจินดานี้    พวกเราน้องพี่เทิดทูนบูชา