ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/09/2015
ปรับปรุง 24/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 141563
Page Views 191482
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.67 KB 120
งานบริหารทั่วไป
แบบขอปรับเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 52
บันทึกอนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 43
บันทึกรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 24
ระบบควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 72.63 KB 13
งานวิชาการ
หลักสูตรภาษาไทย ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 245.77 KB 10
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 212.89 KB 11
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 280.14 KB 9
หลักสูตรสังคมศึกษา ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 298.32 KB 9
หลักสูตรศิลปะ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 299.75 KB 6
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 210.58 KB 6
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 240.97 KB 11
หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.27 KB 10
ข้อสอบจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ป.1 - ป.6 13
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.07 KB 61
งานการเงิน
บันทึกแสดงความต้องการซื้อจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 63
งานบุคคล
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 59