ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/09/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 153173
Page Views 211177
คณะผู้บริหาร

ดร.อำไพ นงค์เยาว์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิพนธ์ อินทรมาศ
ผู้ช่วยงานผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธวัช สัมฤทธิ์
ผู้ช่วยงานผู้อำนวยการสถานศึกษา

จ.ส.อ.ชัยวัตน์ กิ่งทัพหลวง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายจรุง ขำพงศ์
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นายประสิทธิ์ บุญสนอง
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นายสมศักดิ์ บุญสนอง
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ