ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/09/2015
ปรับปรุง 22/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 148858
Page Views 204759
ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง )
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)
( จำนวน 0 รูป / ดู 60 ครั้ง )
กิจกรรมอำลาครู สู่อ้อมอกพ่อแม่ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 66 ครั้ง )
ค่ายเพิ่มเวลารู้ Obec Active Learning Camp
( จำนวน 0 รูป / ดู 43 ครั้ง )
ค่ายวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
( จำนวน 0 รูป / ดู 32 ครั้ง )
ค่ายวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 0 รูป / ดู 34 ครั้ง )
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 26 ครั้ง )
แนวแนะการศึกษาต่อ จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
( จำนวน 0 รูป / ดู 42 ครั้ง )
ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 65 ครั้ง )
ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 48 ครั้ง )
ค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 32 ครั้ง )
ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิตและการจัดกิจกรรมชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)
( จำนวน 0 รูป / ดู 42 ครั้ง )